Dragonfly nymph
Nimfa ta mimo skomplikowanego wyglądu dość łatwa do wykonania zaawansowanym flytierom.
March Brown Spider V
MB Spider Claret V, lekko zmdyfikowany klasyk na wiosenne połowy.
Antalówka
Bardzo popularna i łowna nimfa, szczególnie na trąconą wodę.